هولوگرام چیست؟

برچسب هولوگرام یک نمای زیبا و سه بعدی است که علاوه بر زیبایی که دارد کارایی مهمی نیز دارد برچسب های هولوگرامی برای مقصد های امنیتی استفاده می شوند.

چاپ این توع بر چسب ها بسیار پیچیده است و نیاز به تکنولوژی دارد به همین خاطر است که جعل کردن هولوگرام بسیار ناممکن است و هر شخصی نمی تواند آن را انجام دهد.

چاپ هولوگرام

 چگونه ساخته می شود؟

لیبل های هولوگرام معمولا از صفحه ترسپرنت شیشه ای که یک اکسید آهن آن را پوشش می دهد ساخاه شده است.زمانی که لیزر ها به هم برخورد می کنند .

نتون های نوری داخل آن با ترسپرنت دچار واکنش شیمیایی می شود و این عمل باعث می شود هرکسی یک نشان هولوگرام داشته باشد .

مهم ترین دلیلی که از هولوگرام در بخش های امنیتی استفاده می شود این است که مانند یک اثر انگشت استفاده می شود.

انواع هولوگرام:

هولوگرام به دو دسته تقسیم می شود :

1-چاپ هولوگرام تصویر ثابت 2-هولوگرام تصویر تکرار شونده 3-چاپ هولوگرام تصویر پنهان

هیچ محصولی یافت نشد.